NOVOGRADNJE: Predstavitev projektov

Zeleni gaj na Brdu - Ljubljana

Brdo

ZELENI GAJ NA BRDU - LJUBLJANA

Na lokaciji nekdanje Opekarne na Vrhovcih v Ljubljani je podobo dobila nova urbana soseska Zeleni gaj na Brdu, ki s pridom izkorišča vse prednosti mesta, a hkrati ponuja varen dom v objemu narave. Nahaja se nedaleč stran od avtocestnega priključka Brdo in Ljubljana-zahod, do centra Ljubljane pa omogoča lep sprehod ali kratko vožnjo z mestnim avtobusom ali kolesom.

Glavno vodilo pri izgradnji soseske je bilo doseči čim višjo kakovost bivanja. Sosesko tako zaznamujejo nizki objekti iz visokokakovostnih materialov ter funkcionalna in moderna zasnova stanovanj različnih velikosti, ki posamezniku dopušča možnost spreminjanja in prilagajanja lastnim željam in potrebam.

Soseska je prijazna do vseh starostnih skupin in je namenjena tudi medgeneracijskemu povezovanju, zunanja okolica pa je urejena za sproščeno preživljanje prostega časa v naravi. Naselje je prepleteno s številnimi pešpotmi, ob katerih se nahajajo otroška igrišča, prostori za druženje, pa tudi urejeno košarkarsko in nogometno igrišče. Za umirjen razgled je tu še majhen bajer z leseno brvjo in bogate zasaditve lokalnega in sadnega drevja ter okrasnega rastlinja.

Stanovanjski sklad RS je zaključil še zadnji fazi gradnje na omenjeni lokaciji in sicer 52 stanovanj v Funkcionalni enoti F3 in 12 stanovanj ter 18 vrstnih hiš v Funkcionalni enoti F6. Nova generacija stanovanj zaključuje podobo urbane soseske Zeleni gaj na Brdu, ki uresničuje ideje arhitektov in inženirjev o visoki kakovosti bivanja.

FUNKCIONALNA ENOTA F3
Zgrajen je inovativni koncept – Vzorčna hiša z raznolikimi tlorisi stanovanj z različnimi vgrajenimi kakovostnimi materiali in tehnologijami, ki omogočajo sodoben način bivanja tudi najbolj zahtevnim kupcem. Vzorčna hiša z 52 unikatnimi stanovanji predstavlja rešitve na podlagi inovativnih zamisli, ki nivo bivanja povzdignejo na višjo raven in so bile zasnovane pod vodstvom štirih priznanih slovenskih arhitektov.
Arhitekturna zasnova večstanovanjskega nizkoenergetskega  objekta je ločena v štiri vertikalne lamele, razmejene na A, B, C, D enote. Medsebojno se lamele razlikujejo tako iz tehnološkega, konstrukcijskega in oblikovnega, zasnovnega vidika. To pomeni, da se razlikujejo po materialih, ki so uporabljeni za finalne obdelave, po vrstah ogrevanja in pa vrstah prezračevanja.Pet nadzemnih etaž lamel A in B je povezanih z zunanjim stopniščem in dvigalom, etaže lamel C in D pa so povezane vsaka s svojim notranjim stopniščem in dvigalom.


V kleti so tehnični prostori, kletne shrambe in kolesarnice. V kletnem garažnem delu in terenu pred objektom se skupno nahaja 110 parkirnih mest.

OPIS LOKACIJE:
Objekt F3 leži na območju stanovanjske soseske Zeleni gaj na Brdu. Na severu je območje objekta omejeno z Ježkovo ulico, na jugu s stanovanjsko pozidavo Funkcionalne enote F4, na zahodni strani s parkovno rekreativnimi površinami ter na vzhodni strani s cesto Pot Rdečega križa.

Tehnični opis Objekta F3
Konstrukcija je armiranobetonska, P + 2, 3 + T lesena montažna konstrukcija, fasada P + 2 je prezračevana z vlakno cementnimi ploščami, 3 + T pa je prezračevana lesena. Okna in balkonska vrata so alu - les, troslojno zastekljena, RAL montaža. Ogrevanje v lameli A je talno, priključeno na toplotno črpalko vrste zrak - voda, ki jo po potrebi dopolnjuje energija iz kotlovnice na biomaso. V kopalnicah so dodatno vgrajeni lestvični radiatorji, ki se dogrevajo z električnim grelcem. V lamelah B, C, D je prav tako talno gretje (razen dveh manjših stanovanj), priključeno na skupno kotlovnico na biomaso (sekanci) in na sončne sprejemnike energije (SSE). V kopalnicah so dodano še vgrajeni lestvični radiatorji. Prezračevanje je mehansko z rekuperatorji ali higrosenzibilno prezračevanje.

Energetska učinkovitost:
V enotah F3 smo dosegli energetski razred A2, kar pomeni, da je poraba energije za ogrevanje manjša od 15 kW na leto. Objekt je kot celota nizkoenergijski, znotraj tega del v pasivnem standardu, del pa v nizkoenergijskem standardu. Za 31 pasivnih stanovanj je pridobljena PHPP izkaznica.  

Prodajamo 52 stanovanj različnih tlorisov:
-    13 stanovanj v lameli A
-    13 stanovanj v lameli B
-    11 stanovanj v lameli C
-    15 stanovanj v lameli D

FUNKCIONALNA ENOTA F6
Na voljo je novih 30 enot, 12 stanovanj in 18 vrstnih hiš. Funkcionalna enota F6 je namenjena tistim, ki si želijo bivanja v moderno zasnovanih in funkcionalnih več nadstropnih stanovanjih in hišah. Večje uporabne površine, zasebni atriji ali velike terase so namenjene predvsem družinam, saj zagotavljajo visoko kakovost bivanja in udobja.  

Stanovanjsko zazidavo Funkcionalne enote F6 sestavljajo objekti E1 in E2 s skupaj 12 stanovanji (6 stanovanj na enoto) in objekti E3, E4 in E5 s skupaj 18 vrstnimi hišami (6 vrstnih hiš v posameznem nizu).

F6.1 - stanovanja
Objekta E1 in E2 tvorita funkcionalno enoto F6.1 in sta postavljena na vzhodni rob funkcionalne enote ter se z atriji pritličnih stanovanj dotikata roba funkcionalne enote. Z druge strani je urejen dovoz in dostop do vhoda v posamezno stanovanje.
Zasnovana sta dva tipa stanovanj.Manjša stanovanja so pritlična z atrijem. Po celotni površini stanovanj so razporejeni vsi bivalni prostori, servisni prostori in garaža.
Večja stanovanja imajo v pritličju vhod,  garažo in servisni prostor, vsi ostali prostori pa so smiselno razporejeni po zgornjih dveh nadstropjih.

F6.2 – vrstne hiše
V višino so objekti zasnovani kot K + P + 1 + T. Objekti so postavljeni po zahodnem delu funkcionalne enote in se z atriji postavljajo ob njen rob. Do objekta se dostopa z vzhodne strani preko slepe ulice, ki poteka čez funkcionalno enoto. V vsakem nizu je šest enot, ki funkcionirajo kot vrstne hiše. Vrstne hiše so v prvih treh etažah enake, le zadnja terasna etaža se od osi do osi v prečni smeri zamika in s tem dodaja objektu dinamičnost. V kletni etaži je poleg vhodnega dela v objekt, dnevnega wc-ja, prostora za plinsko peč in shrambe, tudi večja garaža, primerna za parkiranje dveh avtomobilov ter stopnišče v zgornje etaže. V pritličju so vsi dnevni prostori (kuhinja, jedilnica in dnevni prostor) ter atrij, v prvem nadstropju sta spalnica in večja soba (v slednji je predvidena možnost kasnejše delitve) ter kopalnica in prostor za pranje. V terasni etaži je večji studio oz. delovni prostor z izhodom na teraso. Tlorisi vrstnih hiš so zasnovani funkcionalno, tako glede prostorov, kot tudi postavitve opreme.

OPIS LOKACIJE
Objekti ležijo ob Ulici Ivane Kobilce. Gradbena parcela funkcionalne enote F6 je z zahodne strani omejena z Vrhovškim hribom, proti vzhodu pa se spušča proti Funkcionalnima enotama F4 in F5. Na zahodu parcela meji z okoliškimi hišami vzdolž Ceste na Vrhovce in na severu z rekreativnim krajinskim območjem pod Vrhovškim hribom.

Tehnični opis Objektov F6
Konstrukcija je armiranobetonska, fasada je prezračevana macesnova. Okna, balkonska vrata so lesena, troslojno zastekljena, RAL montaža, zunanja tekstilna rolo senčila na električni pogon z daljinskim upravljanjem. Ogrevanje je z radiatorji, ki imajo vgrajen termostatski ventil. Ob večjih steklenih stenah so dodatno nameščeni talni konvektorji z naravno konvekcijo. Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode za vsako stanovanjsko enoto posebej poteka preko samostojnih plinskih kondenzacijskih kotlov. Prezračevanje je higrosenzibilno mehansko prezračevanje.

Energetska učinkovitost:
Enote F6 dosegajo energetski razred C, kar pomeni, da je poraba energije za ogrevanje manjša od 60kW na leto:
-    energetsko varčna okna s tro-slojno zasteklitvijo,
-    imajo vgrajeno decentralizirano higrosenzibilno kontrolirano mehansko prezračevanje z odvodnimi ventilatorji s kontrolo vlage.

Prodajamo 30 enot:
-    12 stanovanj v objektih E1 in E2 (F6.1)
-    18 vrstnih hiš v objektih E3, E4, E5 (F6.2)


Spletna stran projekta: http://brdo.ssrs.si
Elektronski naslov: ssrsinfo@ssrs.si
Telefonska številka: 01/47-10-500

PRODAJALEC:
STANOVANJSKI SKLAD RS
Poljanska cesta 31
1000 Ljubljana

Spletna stran projekta: http://brdo.ssrs.si

Prodajalec: Stanovanjski sklad RS
Naslov: Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/47-10-500
E-pošta: ssrsinfo@ssrs.si
Spletna stran: http://www.ssrs.si