Stanovanjska soseska Kralovše Vrhnika , Vrhnika
Novogradnje Projekti Slovenija Okolica Ljubljane Stanovanjska soseska Kralovše Vrhnika
O investitorju, kontakt

Ponudnik
SGP Graditelj d.d.

Naslov
Maistrova ulica 7,
1241 Kamnik

Telefon
+386 1 831 88 00 +386 51 655 600

E-pošta
[email protected]

Spletna stran
www.kralovsevrhnika.si

Investitor
SGP Graditelj d.d.,
Maistrova ulica 7,
1241 Kamnik


Natisni oglas
Pošlji povpraševanje

Obrazec je zaščiten z reCAPTCHA in Google varstvom podatkov ter splošnimi pogoji.


Deli na Facebook Deli na Twitter

Stanovanjska soseska Kralovše Vrhnika

Okolica Ljubljane - Vrhnika

Stanovanjska soseska Kralovše Vrhnika severovzhodno od obstoječih večstanovanjskih sosesk Vrtnarija in Zlatica

Stanovanjska soseska Kralovše se nahaja na severovzhodnem delu mesta Vrhnike. Umeščena je severovzhodno od obstoječih večstanovanjskih sosesk Vrtnarija in Zlatica, med regionalno cesto Ljubljana–Vrhnika in traso opuščene železniške proge, ki je preurejena v rekreacijsko sprehajalno in kolesarsko pot.

SGP Graditelj d.d. na zemljiščih soseske, ki obsegajo cca 15.600 m2, kjer je v treh nizih predvidenih osem lamel oz. večstanovanjskih stavb z oznako od A1 do A3, B1 do B3, ter C1 in C2, gradi prvo stavbo z dvema lamelama A2 in A3 z vmesno garažo.


Vertikalni gabarit posameznih stavb je P + 3N + T. V vsaki lameli je predvidenih 18 stanovanj, ki se nahajajo od I. do III. nadstropja in terasni etaži.
Pritličje je namenjeno nadzemni garaži, v kateri bodo pakirna mesta namenjena stanovalcem teh stavb. V pritličju med dvema stavbama in sicer med stavbama A2 in A3, med stavbama B1 in B2, ter med stavbama C1 in C2 bo garaža povezana z vmesno garažo. Streha te povezovalne garaže bo delno namenjena skupnim površinam stanovalcev, deloma pa terasam posameznih stanovanj.

Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Zunanja ureditev okoli objekta je delno tlakovana, delno ozelenjena, na delu zunanje ureditve pa bodo urejena solastniška parkirišča.

Stanovanja so zasnovana kot enote z dvema, tremi in štirimi ležišči. Stanovanja v I. nadstropju, ki so obrnjena proti povezovalni garaži, imajo nad le to zasnovane ograjene terase ( delno tlakovane, delno zatravljene ), tudi stanovanja v terasni etaži imajo zunanjo teraso, ki je delno pokrita, ostala stanovanja pa imajo pokrite in zastekljene lože.

Poleg ustrezne toplotne izolativnosti objekta bo, za učinkovito rabo energije v stavbi, v posameznih stanovanjih v prostorih namenjenih bivanju, spanju, pripravljanju in uživanju hrane, v razširitvenih profilih nad okni, izvedeno tudi lokalno prezračevanje z vračanjem odpadne toplote, kar zagotavlja visoko raven ugodja bivanja.

Novo zgrajene stavbe bodo priključene na javne komunalne vode in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in plinovod, ter telekomunikacijsko omrežje.

V soseski bo do posameznih stavb zgrajena nova interna cesta s spremljajočimi parkirišči, ki se bo na severozahodnem delu navezala na obstoječo ulico Sinja Gorica. Med in ob stavbah bodo zgrajene tlakovane peš površine, ostale zunanje površine notranjega območja soseske, pa so zasnovane kot travne površine z igrali, zasajenimi grmovnicami in urbano opremo.

Namembnost soseske je v celoti stanovanjska. Izgradnja predvidenih stavb bo potekala v več etapah.

Prva stavba z lamelama A2 in A3 z vmesno povezovalno nadzemno garažo v pritličju, bo dokončana in pripravljena za izročitev kupcem v mesecu oktobru 2023.

Izgradnja ostalih stavb bo sledila v prihodnjih 4 letih, predvidoma ena do dve lameli na leto.

Energetska izkaznica po 334. členu EZ-1 ni potrebna in bo pridobljena pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.


Ponudnik in investitor:
SGP GRADITELJ D.D.
Maistrova 7
1241 Kamnik
 

Kontaktni podatki:
Elektronski naslov: [email protected]
Telefonska številka: +386 1 831 88 00
Mobilna številka+386 51 655 600

Galerija - Stanovanjska soseska Kralovše Vrhnika

Stanovanjska soseska Kralovše Vrhnika

  • toplotna izolativnost objekta
  • učinkovita raba energije
  • maksimalna funkcijska izraba površin
  • ugodno bivanje
  • lokalno prezračevanje z vračanjem odpadne toplote