Pravno pojasnilo
Dodatno Pravno pojasnilo

Pravno pojasnilo

POMEMBNO OBVESTILO - POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe portala novogradnje.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Meganet d.o.o. za uporabo portala novogradnje.si in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala novogradnje.si ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala novogradnje.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE PORTALA NOVOGRADNJE.si

Lastnik in upravljalec portala novogradnje.si je družba Meganet oglaševalska agencija d.o.o., Izlake, Narof 10, 1411 Izlake, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 13955500, osnovni kapital je 8.763 €, matična št. 1926799, identifikacijska št. za DDV SI 89199669.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran novogradnje.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu http://www.novogradnje.si/ in vseh spletnih straneh pod domeno novogradnje.si (portal novogradnje.si). Ti pogoji uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja na portalu novogradnje.si, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve portala novogradnje.si, ki je dostopen na internetu na domeni http://www.novogradnje.si/ so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala novogradnje.si in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Portal novogradnje.si uporabnikom omogoča pregledovanje vpisanih in objavo lastnih malih oglasov za nepremičnine na območju celotnega sveta.

VNOS IN VSEBINA OGLASOV

Poslovni subjekti in fizične osebe, ki se s posredovanjem z nepremičninami ukvarjajo profesionalno lahko na portalu novogradnje.si objavijo svojo ponudbo oz. povpraševanje le po predhodnem dogovoru z družbo Meganet d.o.o.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vnosu oglasa spoštoval naslednja navodila:

 • oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku
 • vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna, aktualna
 • vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine
 • vsebina oglasa ne sme biti identična oglasu (popolnoma prepisan oglas drugega uporabnika), ki je že vpisan v portal novogradnje.si
 • vsebina oglasa se mora nanašati na nepremičninsko ponudbo (izključno prodaja, nakup, oddaja ali najem nepremičnine)
 • vsebina oglasa se mora nanašati izključno na predmet ponudbe in prepovedano je v oglas vpisovati kakršne koli druge podatke, ki se ne nanašajo na konkretno, posamezno nepremičninsko ponudbo
 • vsebina oglasa se mora nanašati le na posamezno nepremičnino in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih nepremičnin
 • kontaktni podatki morajo biti resnični
 • uporabnik mora v primeru oglaševanja prodaje ali oddaje imeti ustrezne pravice na nepremičnini, ki mu dajejo možnost razpolaganja s to nepremičnino
 • uporabnik ne sme objaviti oglasa za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Vsebina oglasa za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu novogradnje.si objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo oglasa in slike oglaševane nepremičnine.

Družba Meganet d.o.o. si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali katerega koli dela oglasa, v kolikor ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe.

VSEBINA PORTALA

Meganet d.o.o. nima vpliva na vsebino malih oglasov, ki so objavljeni na portalu novogradnje.si, saj je to vsebina, ki jo na portal vnesejo uporabniki samostojno. Posledično Meganet d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo poslovni subjekti ali fizične osebe.

Vsak dogovor o nakupu / prodaji nepremičnine, objavljene na portalu novogradnje.si, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki nepremičnino prodaja oz. kupuje in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter družbo Meganet d.o.o..

V primeru, da je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdorkoli o tem obvesti Meganet d.o.o. na telefon 03/567-91-10 ali po e-pošti: [email protected] Meganet d.o.o. bo po preveritvi navedb ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporne vsebine.

V povezavi z zgornjo obveznostjo si Meganet d.o.o. pridržuje pravico do izbrisa malega oglasa, če meni, da oglas kot celota ali njegov del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si Meganet d.o.o. pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči uporabo portala novogradnje.si.

DOVOLJENA UPORABA

Storitve portala novogradnje.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine portala novogradnje.si, zlasti vsebine objavljenih malih oglasov, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih rezultatov za osebno, nekomercialno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala novogradnje.si. Prepovedano je "meta" iskanje po portalu novogrladnje.si.

Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala nepremicnine.net ali na drugačen način avtomatsko posegajo v portal ali komunicirajo s portalom nepremicnine.net. Prepoved »meta« iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih / specializiranih iskalnikih. Za vsako komercialno uporabo portala nepremicnine.net je potrebno skleniti predhoden dogovor z družbo Meganet d.o.o.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu novogradnje.si, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na novogradnje.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja Meganet d.o.o., je prepovedano.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja
 • objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje oglasov, ki tematsko ne sodijo na portal novogradnje.si
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.
PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina portala novogradnje.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, vkolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala novogradnje.si prenaša na Meganet d.o.o. materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na portalu novogradnje.si, v časopisu Nepremičninski oglasi ter v vseh drugih medijih družbe Meganet d.o.o. in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše oglas. Uporabnik jamči družbi Meganet d.o.o. pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na portalu novogradnje.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi Meganet d.o.o. povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.

Uporabnik se izrecno strinja, da Meganet d.o.o. z namenom preprečevanja nepooblaščenega kopiranja vsebin portala novogradnje.si vse slike, ki so objavljene na tem portalu v desnem zgornjem kotu označi z vodnim tiskom logotipa »novogradnje.si«.

Imetnik registrirane znamke in spletne domene novogradnje.si je Meganet d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati znamke novogradnje.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Meganet d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala novogradnje.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala novogradnje.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem portala novogradnje.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala novogradnje.si
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala novogradnje.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala novogradnje.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala novogradnje.si
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala novogradnje.si.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala novogradnje.si, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

VARSTVO PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja portala novogradnje.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

 • podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v portal novogradnje.si
 • podatki o oddanih oglasih
 • podatki o pregledanih oglasih
 • podatki o IP naslovu uporabnika
 • podatki o času uporabe portala novogradnje.si.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. 

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

 

Meganet d.o.o, februar 2008