NOVOGRADNJE: Predstavitev projektov

Naselje z okusom narave - BISTRA Domžale

Domžale

Soseska BISTRA Domžale se nahaja v neposredni bližini samega centra Domžal. V novi soseski se je  v preteklih letih zgradilo osem večstanovanjskih objektov različnih etaž, od najvišjih na severu soseske in najnižjih na jugu soseske.

Površine med posameznimi objekti stanovanjsko poslovne soseske BISTRA Domžale so za motorna vozila zaprte. Proste površine v območju znotraj soseske so urejene kot skupne ozelenjene in popločene površine s parkovno in urbano opremo, vodno atrakcijo, ter otroškimi igrali. V delih pritličja, kjer je raba objektov namenjena za oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti, so obrnjeni proti obodnim ulicam in cestam, in so za površine v območju znotraj same soseske nemoteči.

Izgradnja soseske je v celoti zaključena.

V zadnjem novozgrajenem objektu z oznako A8 sta trenutno na voljo še dve stanovanji in sicer dvosobno, prodajne velikosti 63,2 m2, ter trisobno, prodajne velikosti 76,1 m2.

Cene, tlorise in ažurirano razpoložljivost stanovanj lahko poiščete na spletni strani projekta.

KUPCEM NE ZARAČUNAVAMO PROVIZIJE!

Spletna stran projekta: http://www.sgp-graditelj.si/novogradnje/...

Prodajalec: SGP Graditelj d.d.
Naslov: Maistrova ulica 7, 1241 Kamnik
Telefon: 01 8318 800
E-pošta: barbara.stele@sgp-graditelj.si
Spletna stran: http://www.sgp-graditelj.si

Število obiskovalcev: 3134